Actueel

Nieuws

Januari 2019
01 jan 2019 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een heel goed nieuwjaar!

 

Personeel

Zoals u weet is juf Kiki zwanger. Zij gaat per 6 februari 2019 met zwangerschapsverlof. Het is ons helaas niet gelukt een goede externe vervanger te vinden. Hierdoor hebben wij intern moeten schuiven:

 • Juf Romina (ma/di) en juf Chrissy (wo/do/vr) worden per 6 februari 2019 de leerkrachten van groep 2a.
 • Groep 2b: Juf Melanie (ma/di/wo/vr) en juf Romina (do) wisselen van werkdagen.
 • Groep 4a: Juf Karlijn (ma/di/wo/do/vr) gaat fulltime voor groep 4a werken.

 

Verbouwing

Fase 2 is in volle gang. Al het breekwerk is nu gedaan. Na de vakantie wordt gestart met het opbouwen van de lokalen.

 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen halen alle leerkrachten de kinderen van 08.20 tot 08.30 buiten op. Wij gaan ervan uit dat kinderen op tijd aanwezig zijn. Mocht u onverhoopt toch te laat zijn verzoeken wij u vriendelijk te wachten tot alle kinderen binnen zijn.

 

Om te voorkomen dat iedereen lang in (stromende) regen staat raden we u/de kinderen aan, indien het regent, tussen 08.25 en 08.30 op school aanwezig te zijn. De leerkrachten staan met regen tussen 08.25 en 08.30 buiten.

 

Belangrijke data januari 2019 (maand van CITO afname)

07: Studiedag, alle kinderen vrij

09: Informatiemiddag groep 1c

16: Rondleiding nieuwe kinderen

22: Adviesgesprekken groep 8

23: MR 3

24: Adviesgesprekken groep 8

28: OKR groep 8 mee naar huis

 

Belangrijke data februari 2019

01: OKR groep 8 mee naar school nemen

04 t/m 8: Groep 8 op kamp

15: Disco groepen 1 t/m 8 (behalve 1c)

21: Rapport mee naar huis (groepen 2 t/m 8)

22: Studiedag: alle kinderen vrij

25 t/m 4 maart 2019 Voorjaarsvakantie (4 maart studiedag: alle kinderen vrij)

 

Namens team statenkwartier,

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

 

 


December 2018
01 dec 2018 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

Personeel

De operatie van juf Taaye is goed verlopen. Ze moet rustig herstellen en de medicatie afbouwen.

 

Vorige maand hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd voor de twee vacatures die wij hebben bij de kleuters (start van groep 1 c en vervanging van juf Kiki, groep 2).

Wij hebben 1 sollicitant aangenomen; Matthijs van der Tas. Hierbij stelt hij zich voor:

 

Beste ouders,

Ik ben Matthijs van der Tas, 25 jaar.
Ik hockey op HDS, waar ik na een blessure terug wil komen als keeper van heren 2.
Na 2 jaar les te hebben gegeven op het middelbaar onderwijs kwam ik er, met het geven van keeperstrainingen aan de jongste kinderenvan de club, achter dat ik erg enthousiast word van deze kinderen! Ik heb er super veel zin in om straks op het Statenkwartier te werken.

 

Met vriendelijke groet,

Matthijs van der Tas

Wij zijn op zoek naar nog een kandidaat. We hebben de vacature nogmaals geplaatst, gelieve hem te delen zodat wij een groot bereik hebben.

 

Afwezigheid personeelsleden

Wij proberen de afwezigheid van personeelsleden zoveel mogelijk op te vangen. Helaas lukt dat, mede door het grote tekort aan leerkrachten, niet altijd.

 

Indien een leerkracht afwezig is doen wij in eerste instantie een beroep op externe invallers of parttime medewerkers. Parttime medewerkers hebben echter niet voor niets gekozen om parttime te werken en kunnen daardoor ook niet altijd invallen.

 

Indien wij geen invallers kunnen krijgen proberen wij de vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen, door het inzetten van ambulante medewerkers. Ambulante medewerkers laten in dit geval hun eigen taken vallen. U begrijpt wellicht dat dit niet fijn is voor de taken die blijven liggen, dit is dan ook een oplossing die in beperkte mate wordt gekozen.

 

Mochten wij de vervanging niet intern kunnen oplossen dan gaan wij over tot verdelen of  zijn wij genoodzaakt een groep een dag vrij te geven. Verdelen is een oplossing die niet de voorkeur heeft. Dit is namelijk zowel voor verdeelkinderen als voor de leerkracht niet fijn. De leerkracht heeft namelijk niet veel tijd de verdeelkinderen goed te begeleiden. Wanneer er kleuters verdeeld worden krijgen de kleuterklassen er ongeveer 7 kinderen bij, dat maakt dat een kleuterklas op dat moment 35 kinderen heeft.

 

Om u een beeld te geven hoe wij de afwezigheid van leerkrachten de afgelopen periode hebben opgevangen het volgende;

 

De periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie telt 37 schooldagen. In deze periode hebben wij 59 x iemand vervangen:

 • 8 x i.v.m. studie
 • 24 x i.v.m. ziekte
 • 10 x i.v.m. een operatie
 • 17 x een gedeelte van de dag om diverse redenen (studie, ziekte, doktersbezoek, enz)

 

Wanneer wij de laatste 17 x (een gedeelte van de dag) niet meetellen hebben wij de 42 x (59-17=42) als volgt opgevangen:

 • 6,5 x was opvang niet nodig (ambulante mensen)
 • 9 x inzet van parttime medewerkers
 • 22,5 x inzet van ambulante mensen
 • 4 x een klas verdeeld

 

De periode tussen de herfstvakantie t/m vrijdag 30 november 2018 telt 25 schooldagen. In deze periode hebben wij 32,5 x iemand vervangen:

 • 15,5 x i.v.m. studie (7 x geen vervanging nodig)
 • 17,5 x i.v.m. ziekte (3x geen vervanging nodig)
 • 3 x overig

 

Dit hebben wij als volgt opgevangen:

 • 12 x was opvang niet nodig (ambulante mensen)
 • 6,5 x inzet van parttime medewerkers
 • 13,5 x inzet van ambulante mensen
 • 3 x een klas verdeeld
 • 1 x een vrije dag gegeven

 

Verbouwing

Voor Fase 2 hebben wij een aanbesteding gedaan, welke is gewonnen door Koers. Zij hebben ook onze toiletten gerenoveerd.

 

Fase 2 betreft het realiseren van twee kleuterlokalen in de huidige lerarenkamer en het lokaal ernaast. In het toilet tegenover de lerarenkamer komt de administratie. Daarnaast wordt de hal en de trap gerenoveerd.

 

Koers zou 17 december starten, maar zij hebben eergister gevraagd of zij maandag 3 december al mogen beginnen. Hiermee zijn wij akkoord gegaan.

Zij starten in de lokalen zodat wij de hal nog kunnen gebruiken. Wij hebben afgelopen vrijdag de administratie en lerarenkamer naar het lokaal van groep 1c verplaatst.

 

MR en contactouders

Twee keer per jaar nodigt de MR alle contactouders uit om samen te praten over schoolse zaken. Afgelopen dinsdag was zo’n bijeenkomst, waarbij ook de activiteiten ouders zijn uitgenodigd.

 

Naar aanleiding van fragmenten uit “De Luizenmoeder” zijn er gesprekken gevoerd over de rol van school en de rol van ouders m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • Lesgeven en leerprestaties
 • Zelfstandigheid
 • Gezond eten
 • Ouderbetrokkenheid

 

De uitkomst van de avond wordt binnenkort gedeeld met alle contact- en activiteitenouders, in een volgende website update komen wij hierop terug.

 

Belangrijke data december 2018

03: Rondleiding nieuwe kinderen

05: Sinterklaasviering tot 12.00 uur

20: Kerstviering tot 12.00 uur school en een avond programma

21: Alle kinderen om 12.00 uur vrij

24: Kerstvakantie t/m maandag 7 januari

 

Belangrijke data januari 2019 (maand van CITO afname)

07: Studiedag, alle kinderen vrij

09: Informatiemiddag groep 1c

16: Rondleiding nieuwe kinderen

22: Adviesgesprekken groep 8

23: MR 3

24: Adviesgesprekken groep 8

28: OKR groep 8 mee naar huis

 

Namens team statenkwartier,

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

Mindset vanuit juf Chrissy

Beste ouders,

 

Hierbij weer een update van wat de kinderen in de klassen hebben gedaan met betrekking tot mindset.

Afgelopen maand ben ik in de groepen 4 t/m 8 geweest om de kinderen meer te leren over de werking van het brein. Het doel van de les was om de kinderen te leren dat het brein plastisch is en dat je dus slimmer/ sneller/ beter in iets kunt worden als je je brein traint.

De kinderen hebben geleerd over de verschillende delen van het brein en de functies daarvan. Wat er in je hersenen gebeurt als je doorzet, iets nieuws leert, fouten maakt of iets moeilijks moet doen. Over de verbindingen die je hersenen maken en hoe die verbindingen sterker worden bij oefenen en herhalen.

In de groepen 4 t/m 6 heb ik het boek “Je fantastische elastische brein” voorgelezen en naar aanleiding daarvan hebben we een gesprek gevoerd. In de groepen 7 en 8 heb ik een les gegeven aan de hand van het boek “Ken je brein en haal eruit wat erin zit”.

Daarnaast zijn de kinderen ook verder gegaan in het werkboek ‘mindset’ (groepen 4 t/m 6) en het werkboek ‘lef’ (groepen 7 en 8). In die laatste lessen ging het over denken als Growie, de Growie-truc en praten in groeitaal. Ook is de leerkuil aan bod gekomen, zo voelt het als je aan het leren bent. Hoe kunnen we de niet-helpende gedachten omzetten in helpende gedachten?

Ik hoop dat de kinderen de afgelopen maanden een aantal handvatten hebben gekregen om meer met een growth mindset te denken bij bijv. uitdagingen.

Hierbij de links naar de boeken en de filmpjes die ik heb gebruikt in de lessen:

Je fantastische elastische brein: https://shop.bazalt.nl/uitgaven/boeken/364/je-fantastische-elastische-brein

Ken je brein: https://shop.bazalt.nl/uitgaven/boeken/399/ken-je-brein

Yoda: https://youtu.be/inNMktqIkh0

The backwards brain bicycle: https://youtu.be/MFzDaBzBlL0

Success is an iceberg: https://youtu.be/NWCg-QmSE7A

Rutjes: ik ben vergevingsgezind: https://youtu.be/QeOf_fJ7-3w

Ed Sheeran singing badly: https://youtu.be/flkjMuaKYQU

Shoot the four: https://youtu.be/1JHX94B9YLM

Leo Messi: this is my formula: https://youtu.be/_iREWVYo8Pw

Neural connections: https://youtu.be/-qIvvd2nFqI

 

Als er vragen zijn, kunt u natuurlijk bij mij terecht.

 

Vriendelijke groeten,

Juf Chrissy

cvandererrelen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl

 

 

 

 


Facebook