Actueel

Nieuws

Maart 2019
01 mrt 2019 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

Personeel

Juf Kiki is 26-02-2019 bevallen van een prachtige zoon, Oliver. Kiki en Oliver maken het goed en zijn volop aan het genieten van elkaar. Wij wensen Kiki, Oliver en hun gezin heel veel geluk samen.

 

Juf Annelies zal na de vakantie nog niet starten. Zij is in januari van haar fiets gevallen en is nog herstellende. De verwachting is dat zij vanaf 11 maart weer langzaam zal gaan starten. In de tussentijd blijven meester Stefan en juf Cynthia de leerkrachten van groep 4b.

 

Voor de vakantie hebben wij helaas te maken gehad met 6 zieke/afwezige leerkrachten. Het team heeft zich optimaal ingezet dit te kunnen opvangen; Een aantal teamleden zijn extra komen werken, ambulante taken zijn komen te vervallen en zijn de kinderen verdeeld geweest over andere klassen. Uiteraard hebben wij de weken ervoor ook te maken gehad met afwezige leerkrachten, maar de week voor de vakantie was (naast een interne verhuizing) extreem zonder externe invallers. Wij bedanken u voor uw begrip en hopen dat u ons steunt tijdens de staking van 15 maart. Het niet kunnen inzetten van externe invallers omdat er niet genoeg leerkrachten zijn is zorgwekkend.

 

Verbouwing

Voor de vakantie hebben wij de groepen 2 naar beneden verhuisd. De lokalen zijn helaas nog niet klaar, de speelvides zijn te laag en worden z.s.m. verhoogd. Op de hoogte van de speelvides na is alles voorspoedig verlopen en is het heel erg mooi geworden.

 

Maandag na de vakantie gaan wij de administratie verhuizen (tegenover de groepen 2) en krijgen wij een mobile unit waar tijdelijk de lerarenkamer in komt, zodat de aannemer twee lokalen tegelijk kan aanpakken. Maandag 4 maart start de aannemer in de oude lokalen van de groepen 2.

 

Maandag wordt ook het voetbalveld opgeleverd, zodat de kinderen na de vakantie kunnen voetballen op het nieuwe veld.

 

Verder heeft u wellicht de schilders gezien. Zij komen i.v.m. meerjarig onderhoud (dit staat los van de interne verbouwing).

 

Verzamelen op het schoolplein

Doordat wij de trap aan de rechterzijde van het gebouw nog niet kunnen gebruiken verzamelen wij na de vakantie ook op het schoolplein.

* Kleine wijziging: de groepen 2 verzamelen op het kleine plein i.p.v. op het grote plein.

 

Ontwikkelingsgesprekken

In maart zijn de ontwikkelgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 (groep 1c en groep 8 hebben andere gesprekken). Ouders met 2, 3 of 4 kinderen krijgen eerst de gelegenheid zich in te schrijven. Dit kan van donderdag 21 februari tot maandag 4 maart via Social schools. Van maandag 4 maart tot vrijdag 8 maart kunnen de ouders met één kind zich inschrijven.

 

Schoolbibliotheek

Tijdens de vorige website update hebben de ouders van de schoolbibliotheek een oproep gedaan voor hulpouders voor het draaien van de bibliotheek op vrijdagmiddag van 12.15 uur tot 15.00 uur.

Aangezien de kinderen het heel leuk vinden naar de bieb te gaan, wij lezen uiteraard stimuleren en er maar 1 ouder gereageerd heeft op de oproep, willen wij dit nogmaals onder uw aandacht brengen. Heeft u 1 x in de 3/4 weken op vrijdagmiddag tijd en vindt u lezen ook zo belangrijk… meldt u dan nu aan via de volgende link: https://goo.gl/forms/CdHbTB5NdXw2Xr9L2

 

Belangrijke data maart 2019

04: Studiedag: alle kinderen vrij

10: CPC

11 t/m 14: Ontwikkelingsgesprekken

15: Staken (school gesloten)

20: Juffen/meester dag

 

Belangrijke data april 2019

03: Grote rekendag

04: Groep 8 krijgt bericht over plaatsing VO

10: lentewandeling

16 t/m 17: Eindtoets groep 8

18: Paasontbijt + Statenviering

19 april t/m 3 mei: Meivakantie

 

Nog een hele fijne vakantie, tot dinsdag 5 maart 2019.

 

Namens het team,

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

Februari 2019
01 feb 2019 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Personeel

Juf Kiki gaat eerder met verlof (6 weken voor de uitgerekende datum i.p.v. 4). Dit hebben wij intern kunnen oplossen, desbetreffende ouders zijn op de hoogte.

 

Juf Annelies is gevallen met de fiets waardoor zij haar spieren in haar been heeft gekneusd (herstel periode 4-6 weken). Afgelopen week hebben wij ook dit intern op kunnen vangen. Volgende week wordt de groep opgevangen door een nieuwe meester, meester Stefan (op vrijdag staat juf Cynthia zoals gewoonlijk voor de groep). 

 

Toevalligerwijs kwamen wij tijdens een teamuitje een handvaardigheid juf tegen. Aangezien wij het verlof van juf Kiki en juf Odette intern oplossen hebben wij ruimte om haar een plek bij ons op school aan te bieden. Hierdoor zal zij na de voorjaarsvakantie tot het einde van het schooljaar op donderdag en vrijdag handvaardigheidslessen verzorgen aan de groepen 3 t/m 8.

 

Hieronder stelt zij zich voor:

Ik ben Marthe Brinkel en zal na de voorjaarsvakantie op donderdag en vrijdag alle kinderen vanaf groep 3 handvaardigheid gaan geven. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan! Mijn doel is om de kinderen allerlei vormen van creativiteit te laten ervaren, het gaat mij daarbij vooral om de creatieve ontwikkeling van het kind. Ik heb Docent Beeldende Kunst en Vormgeving gestudeerd aan de Willem de Kooning academie en de master Kunstgeschiedenis: Educatie en Communicatie aan de Universiteit Utrecht ben ik momenteel aan het afronden. Daarom hoop ik in mijn lessen straks de kinderen ook kennis te laten maken met verschillende kunstenaars en kunststromingen door de eeuwen heen. Naast mijn werkzaamheden op school, leid ik ook graag groepen rond in het Gemeentemuseum Den Haag of ga ik op zondagmiddag gezellig knutselen met kinderen in het Openatelier. In mijn vrije tijd houd ik ervan om naar steden te gaan in het binnen- en buitenland, om ook daar allerlei musea te bezoeken. 

 

Reactie op mail

Door de afwezigheid van personeelsleden en het intern opvangen kan het zijn dat u langer op een antwoord (via de mail) moet wachten dan normaal, onze excuses hiervoor. Wij doen ons uiterste best u z.s.m. van een antwoord te voorzien. 

 

Staken

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking.

 

Met de actie hopen de bonden en alle leerkrachten druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerling prestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen. 

Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot 4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs is te hoog, leerkrachten ervaren hun werk als emotioneel belastend en de lonen zijn laag.

 

De staking is onderdeel van een week actievoeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een protest op het Malieveld in Den Haag.

In Nederland hebben de afgelopen weken vele kinderen geen onderwijs mogen genieten van hun eigen leerkracht. Door o.a. ziekte van deze leerkrachten zijn vele oplossingen bedacht om de vervangingsproblematiek op te lossen. Ook onze school heeft hier helaas mee te maken (gehad). We proberen zoveel mogelijk goede oplossingen te bedenken, maar komen steeds vaker met de rug tegen de muur te staan. Ons team heeft dit de afgelopen periode kunnen opvangen maar de rek is eruit. Mede daarom willen we onze stem duidelijk aan de politiek laten horen! Ons team doet dit door middel van het neerleggen van het werk op 15 maart 2019. Dit betekent dat de school gesloten blijft en uw kind/kinderen geen les zullen krijgen.

Wij realiseren ons dat dit overlast veroorzaakt, maar hopelijk op de lange termijn ten goede komt aan het onderwijs voor uw kind(eren). Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. Ook vragen wij u zelf zorg te dragen voor de opvang van uw kind(eren).

 

Heeft u vragen, dan horen we dat graag.

 

Opvang 15 maart door Naschoolse opvang

DAK Kinderopvang heeft nog niet aangegeven of zij 15 maart kinderen opvangen. Ouders die gebruik maken van DAK Kinderopvang worden hier via het ouderportaal over bericht.

 

Zo Kinderopvang is 15 maart de hele dag geopend. Ouders kunnen BSO afnemen met een korting van 25% op het normale dagtarief.Ook kinderen die normaal niet op onze BSO zitten, zijn deze dag van harte welkom! Ouders die hiervan gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij vestigingsmanager Mark Augustinus (2esweelinck@zokinderopvang.nl).

 

Vanuit ZO Kinderopvang (locatie 2e Sweelinckstraat 148)

Niet alleen tijdens het staken, maar ook in de vakanties zijnkinderen die normaal niet naar onze BSO komen van harte welkom. We zijn open van 07.30 – 18.30 uur. Aanmelden kan via e-mail: 2esweelinck@zokinderopvang.nl of bel met onze vestigingsmanager Mark Augustinus op telefoonnummer 06 21 71 71 87 of er nog een plekje vrij is!

 

Wat gaat ZO Kinderopvang allemaal doen? 

vrijdag 22 februari : studiedag. Wij houden speelgoeddag! Neem je eigen speelgoed, spelletjes, creatieve materialen mee en speel er samen mee.  

maandag 25 februari : juf Magdeleen geeft in de ochtend een creatieve workshop. In de middag doen we een speurtocht met een app met de kinderen van 4-6 jaar en gaan we met de kinderen van 7-12 jaar naar onze Outdoor locatie aan de Laan van Poot om hutten te bouwen in het bos. 

dinsdag 26 februari: we gaan naar de kinderboerderij om te helpen met dieren verzorgen. In de middag maken we fantasiedieren.

woensdag 27 februari: we maken een kleurrijke en gezonde lunch die we natuurlijk lekker opsmikkelen. In de middag gaan we naar een circus voorstelling met zijn allen!

donderdag 28 februari: juf Magdeleen geeft een creatieve workshop in de ochtend en in de middag gaan we met de kinderen van 4-6 jaar naar Planet Jump om lekker te springen en de kinderen van 7-12 jaar gaan lasergamen.

vrijdag 1 maart: we gaan heerlijke sandwiches maken en picknicken gezamenlijk in Sunny Court

maandag 4 maart: studiedag. We gaan samen bedenken wat jullie willen doen; binnen, buiten, jullie bepalen het programma!

 

Adviezen groep 8

Alle groep 8 kinderen hebben een definitief advies gekregen. Met dit advies kunnen zij op zoek naar een voortgezet onderwijs school die bij hen past.

Hieronder treft u een overzicht van de gegeven adviezen.

 

Voor meer informatie m.b.t. de procedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

 

Verbouwing

Half februari is de oplevering van de nieuwe lokalen (kleuterlokalen, administratie en de hal). 

De week daarna gaan wij de nieuwe groepen 2 en administratie inrichten. 

 

In de voorjaarsvakantie wordt het nieuwe voetbalveld aangelegd. De kinderen hebben vorige jaar een sponsorloop gehouden en er is een kerstmarkt geweest. Hiervan gaat € 10.000,00 euro naar het voetbalveld, € 360,00 euro naar het Wereld natuur fonds en € 250,00 naar Kika. Daarnaast doneert Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier een bedrag van € 5614,95 euro van de extra ambities.

 

Het voetbalveld krijgt een duurzame ondergrond, zoals afgebeeld op onderstaande afbeelding. Daarnaast komt er net zoals op de afbeelding een hoge afscheiding, zodat alle andere spelende kinderen geen last ondervinden van rondvliegende ballen. Naast het veld komen bankjes voor supporters en/of toeschouwers. Op de tweede afbeelding ziet u een plattegrond van het veld. 

 

Wij willen alle ouders, namens de kinderen, ontzettend bedanken voor uw bijdrage hieraan!  

 

Mindset

Beste ouders,

 

Donderdag 17 januari heb ik een presentatie gegeven over mindset voor geïnteresseerde ouders. Iedereen die er was, nogmaals bedankt voor uw komst een de fijne reacties.

 

Mocht u naar aanleiding van deze avond toch nog vragen hebben of wilt u erover praten, hoor ik dat natuurlijk graag en kunt u mij bereiken via cvandererrelen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl

 

De prezi die ik heb laten zien kunt u vinden op http://prezi.com/uo5aqpatkkvw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Meer informatie kunt u bijvoorbeeld vinden op www.platformmindset.nl  en filmpjes https://www.youtube.com/playlist?list=PLaiVIk3uh_DdvWY-ehpn5-RQ7-MqfgeGi

 

Groetjes, Chrissy

 

Vanuit de schoolbibliotheek

Super veel dank voor iedereen die meegedaan heeft aan de kinderboekenweek actie van Paagman. We hebben voor € 251,00 euro boeken uit mogen zoeken voor de schoolbieb.

 

Voor de schoolbieb zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen. Het gaat om de vrijdagmiddag van 12.15 uur tot 15.00 uur. Niet elke week natuurlijk, maar meestal eens in de 3 weken. Heel erg leuk want dan komt uw eigen kind ook een boek uitzoeken. Aanmelden kan via: https://goo.gl/forms/CdHbTB5NdXw2Xr9L2

 

Dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

Sabine Hoeksma (coördinator schoolbibliotheek)  

 

Belangrijke data februari 2019

01: OKR groep 8 mee naar school nemen

04 t/m 8: Groep 8 op kamp

15: Disco groepen 1 t/m 8 (behalve 1c)

21: Rapport mee naar huis (groepen 2 t/m 8)

22: Studiedag: alle kinderen vrij

25 t/m 4 maart 2019 Voorjaarsvakantie (4 maart studiedag: alle kinderen vrij)

 

Belangrijke data maart 2019

04: Studiedag: alle kinderen vrij

10: CPC

11 t/m 14: Ontwikkelingsgesprekken

20: Juffen/meester dag

 

Namens team statenkwartier,

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

 

 


Facebook