Groep 3A

Leerkracht: Sophie Janssen (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

AC-ouder: Rein (vader van Rick) 
Contactouder: Anita (moeder van Summer) 
Luizenpluizers: Katelijn en Marielle (moeder van Jip en moeder van Fae) 

BERICHTEN

01 feb 2024 - Februari
Beste ouders/verzorgers van 3a,

 

De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt in de klas. We hebben kern 6 afgerond. We hebben nu alle letters geleerd. De komende periode blijven we de letters dagelijks herhalen. het is belangrijk dat u thuis dagelijks leest met uw kind. Laat uw kind de woordbladen hardop voorlezen en kijk of het lukt om in de daarop volgende dagen steeds een beetje verder te lezen. Ook is het leuk om boekjes te halen in de bieb en samen te lezen.

Met Veilig Leren Lezen zijn we begonnen in kern 7. Hierin leren wij:

  • sch-
  • hoofletters
  • ng
  • -d en -b
  • mmkm- en mkmm-woorden
  • samenstellingen van mkm-woorden

Blok 5 van rekenen hebben we afgerond. We zijn gestart met blok 6. In blok 6 leren we:

- de blokken in een blokkenbouwsel te tellen

- 10 en eenheden samenvoegen in een splitsschema

- 5 sommen herkennen en het antwoord geven zonder te tellen

- de getallen tot 100 op de juiste plek van de getallenlijn te plaatsen.

 

Tijdens de lessen van wereldorientatie werken wij aan het thema ruimte. We leren meer over de planeten het leven van de ruimtereizigers. 

 

Met vriendelijke groet,

Sophie


16 jan 2024 - Januari

Beste ouders van groep 3a,

 

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!

De komende periode gaan we weer hard aan de slag.

Blijft u thuis met uw kind lezen? 

 

Doelen Rekenen

1. getallen tot en met 50 op volgorde zetten en plaatsen op de getallenlijn

2. hoeveelheden tot 20 plaatsen en aflezen op het rekenrek 

3. getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden

4. de wijzers van een klok verzetten vanaf een heel of half uur 

 

Doelen Taal

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

 

Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

 Sophie