Onze school

Wie zijn wij

Basisschool Statenkwartier is een wijkschool die aandacht geeft aan een brede ontwikkeling van de kinderen. ‘Groei door aandacht’ is de slogan van onze school. Op de school heerst een klimaat van wederzijds respect waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich veilig voelen.

 

Wij besteden naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht aan de lichamelijke, de creatieve, de sociaal emotionele en de culturele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en techniek. Daarnaast geven wij Engels vanaf groep 1, bieden wij na schooltijd verlengde schooldagactiviteiten aan op gebied van sport, spel, dans, muziek, techniek, handvaardigheid, vreemde talen en koken en bezoeken alle groepen vier keer per schooljaar een museum en/of theatervoorstelling.

 

Hoe geven wij onderwijs?

Wij stimuleren onze leerlingen tot zelfstandige individuen, met een eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Dit doen wij aan de hand van Mindset. Hierdoor is er ruimte voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

 

Wij werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie in verschillende niveaus. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen die tijdens de verlengde instructie. Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kunnen vaak eerder aan het werk en krijgen daarnaast verdiepende en verbredende opdrachten. Er is ook een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor kinderen die moeite hebben met een bepaald vak, is er Remedial Teaching.

 

Kom kennismaken!

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school. Neem contact met ons op voor een afspraak (zie rondleiding). We kijken ernaar uit om u te ontmoeten!