Leerplicht en verzuim

Wat is het verschil tussen absoluut, relatief en luxeverzuim? 

Volgens de Leerplichtwet zijn er 3 vormen van verzuim: 

 • Absoluut verzuim

 • Relatief verzuim

 • Luxeverzuim

Absoluut verzuim

Is uw kind leerplichtig, maar niet ingeschreven bij een school? Dat heet ‘absoluut verzuim’. Dit verzuim is soms kort. Bijvoorbeeld als uw kind van de ene naar de andere school overstapt. Maar het verzuim kan ook structureel zijn. Uw kind staat dan lange tijd niet ingeschreven bij een school. Ouders of verzorgers moeten er voor zorgen dat hun kind ingeschreven staat bij een school. De leerplichtambtenaar kan u dus aanspreken op het verzuim van uw kind. 

Lees meer over de in- en uitschrijving van uw kind bij Inschrijven en uitschrijven leerlingen

 

Relatief verzuim

Staat uw kind wel ingeschreven bij een school, maar gaat hij of zij regelmatig niet naar school? Dat noemen ‘relatief verzuim’. De leerplichtambtenaar kan u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) aanspreken op dit verzuim.

Er zijn 3 soorten relatief verzuim: 

 • Geoorloofd verzuim

  Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan, dan heet dat ‘geoorloofd verzuim’. Een geldige reden is bijvoorbeeld een ziekte, bruiloft, begrafenis of jubileum. U moet dit wel schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. En u moet kunnen aantonen dat het belangrijk is. 

  Kunt u door uw werk niet in de schoolvakantie op vakantie? Dan kunt u vakantieverlof aanvragen.

 • Ongeoorloofd verzuim

  Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Voorbeelden zijn: regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Scholen melden dit verzuim aan de leerplichtambtenaar.  

 • Ziekteverzuim

  Als uw kind ziek is en u heeft hem of haar ziek gemeld, heet dit ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim. Maar soms zijn kinderen niet echt ziek. Als de school denkt dat er iets anders aan de hand is, kan de school contact opnemen met de jeugdarts of de leerplichtambtenaar.

Luxeverzuim

Blijft uw kind vlak voor of na een vakantie zonder geldige reden weg van school? Dat noemen we ‘luxeverzuim’. De afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag heeft een apart registratiesysteem voor luxeverzuim.

 

Klik hier voor de folder: alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof. 

Klik hier voor het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek.