Schoolvakanties

Voor de actuele schoolvakanties verwijzen we u graag naar de website van de Gemeente Den Haag. Hier worden de schoolvakanties vermeld die dit schooljaar gelden voor onze school. Naast deze vakantie is de school ook gesloten op een aantal studiedagen. De data van deze dagen zijn vermeld in de agenda.

 

Vakanties en vrije dagen

 

 

Eerste vrije dag 

Laatste vrije dag 

Prinsjesdag

maandag 14-09-2020

dinsdag 15-09-2020

Herfstvakantie

vrijdag 16-10-2020

vrijdag 23-10-2020

Vrije middag Sinterklaas

vrijdag 04-12-2020 vanaf 12.00

 

Kerstviering

Donderdag 17-12-2020 vanaf 12.00

 

Kerstvakantie

vrijdag 18-12-2020 vanaf 12.00

maandag 04-01-2021

Voorjaarsvakantie

vrijdag 19-02-2021

maandag 01-03-2021

Pasen

Vrijdag 02-04-2021

Maandag 05-04-2021

Meivakantie

Maandag 26-04-2021

vrijdag 07-05-2021

Hemelvaart

donderdag 13-05-2021

vrijdag 14-05-2021

Tweede Pinksterdag

maandag 24-05-2021

 

Vrijdag middag zomerfeest

vrijdag 09-07-2021 vanaf 12.00

 

Zomervakantie

vrijdag 16-07-2021

vrijdag 27-08-2021

 

Belangrijke data

 

 

Datum 

Informatieavond

07-09-2020

Controle gegevens groep 8 mee naar huis en inleveren op school

07-09-2020 en 11-09-2020

Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 7 en voorlopig adviesgesprek groep 8

12-10-2020 t/m 15-10-2020

NIO ouderavond groep 8 + VO informatie groep 7 en 8

09-11-2020

NIO afname

18-11-2020

Tussentijdsrapport

27-11-2020

Adviesgesprekken groep 8

26-01-2021 en 28-01-2021

Aanmeldformulieren groep 8

05-02-2021

Rapport mee

18-02-2021 en 02-07-2021

Ontwikkelingsgesprekken

08-03-2021 t/m 11-03-2021

Eindtoets groep 8

20-04-2021 en 22-04-2021

 

Activiteiten

 

 

Datum

Kinderpostzegels groep 7 en 8

23-09-2020 t/m 30-09-2020

Kinderboekenweek

30-09-2020 t/m 09-10-2020

Herfstwandeling

28-10-2020

Kamp groep 8

02-11-2020 t/m 06-11-2020

Sinterklaas

04-12-2020 (alle kinderen om 12.00 uur vrij)

Kerst

17-12-2020 (tot 12.00 uur school + avondprogramma)

Informatiemiddag 1c

13-01-2021

Schoolfeest/disco

12-02-2021

Juffendag

17-03-2021

De grote rekendag

24-03-2021

Lentewandeling

21-04-2021

Paasfeest

01-04-2021

Schoolfotograaf

08-04-2021 en 09-04-2021

Sportdag

12-05-2021

Schoolreis (groep 1c is vrij)

28-05-2021

Zomerfeest

09-07-2021

Hindernis groep 2

12-07-2021

Afscheidsavond groep 8a 

12-07-2021

Afscheidsavond groep 8b 

13-07-2021

Kennismaking nieuwe groep 

15-07-2021