Informatie voor nieuwe ouders

Nog even en dan is het zover, dan begint uw kind met het basisonderwijs. Dat is een belangrijke periode die de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Hieronder treft u tips en informatie die belangrijk zijn voor het succesvol starten en vervolgen van het basisonderwijs. 
Wij hopen dat u dit met interesse en plezier leest zodat u zich samen met uw kind snel ‘thuis’ voelt op basisschool Statenkwartier.

 

Informatieavond/middag

Ieder jaar hebben wij in het begin van het schooljaar een informatieavond voor de kinderen die van september t/m december instromen en in januari een informatiemiddag voor de kinderen die instromen van januari t/m augustus.

Op deze avond/middag krijgt u informatie over de gang van zaken op school, kunt u eventueel vragen stellen en kennismaken met de juf.

 

Wennen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u van ons een kaart met daarop een eerste wenochtend en de naam van de juf bij wie uw kind in de klas komt. De eerste wenochtend zal twee weken voor de vierde verjaardag van uw kind plaatsvinden. Mocht u op die dag niet kunnen, neem dan contact op met de desbetreffende leerkracht. Samen met de leerkracht kunt u nog 2 wenochtenden afspreken. Deze wenochtenden zullen plaatsvinden in de week voordat uw kind 4 jaar wordt. Let op: het betreft hier dus alleen de ochtend.

 

Zelfstandigheid

Wij stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te doen. U kunt uw kind helpen door dit thuis ook te stimuleren. Leer uw kind zichzelf aan en uit te kleden of zelf trappen te lopen. Wij verwachten dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar de toilet kan gaan. Voor kinderen die af en toe in hun broek plassen is het raadzaam extra kleding in de tas mee te nemen naar school. Mocht u kind in de broek hebben gepoept, dan bellen wij u zodat u uw kind kunt ophalen en thuis kunt verschonen.

 

In- en uitgangen van de school

Om drukte in de school te voorkomen heeft iedere groep bij binnenkomst een andere in- en uitgang.

De ingang van de groepen 1A en 1B is aan de achterkant van de school. Dat is de deur bij de fietsenstalling.

Groep 1C mag gebruik maken van de ingang aan de kant van de gymzaal.

 

Eerste schooldag

De eerste schooldag kan vaak spannend zijn voor zowel u als voor uw kind. Wij raden u aan de eerste keer ruim op tijd (08.20) op school te komen, met uw kind de klas in te lopen en te begeleiden naar zijn/ haar stoeltje. Het afscheid nemen is makkelijker wanneer u niet te lang wacht. Hoe langer u bij uw kind blijft, des te moeilijker het afscheid nemen wordt. Mocht uw kind moeite hebben met afscheid nemen, dan raden wij u aan om in het begin niet bij het buitenraam nog een keer te gaan zwaaien. Zo wordt het afscheid nemen herhaald en onnodig verlengd. Dat maakt het afscheid nemen alleen maar moeilijker voor uw kind (en voor u).

De officiële eerste schooldag van uw kind is de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiteraard stellen wij u en uw kind in de gelegenheid de 4e verjaardag nog thuis of op de crèche te vieren. Op school wordt een 4e verjaardag niet gevierd. Het kind kent de klasgenootjes nog niet goed en kan dit als extra spannend ervaren.

 

Een dag uit het kleuterleven
Het lijkt erop dat uw kleuter de hele dag speelt, maar ondertussen wordt er ontzettend veel geleerd. Want spelen is leren en leren is spelen. Maar hoe werkt dat nu precies in de kleuterklas?

Bij binnenkomst:

 • De deuren van de school openen om 8.20 uur en ’s middags om 12.25 uur. U kunt met uw kind meelopen naar de klas. De kinderen geven bij binnenkomst de juf een hand om de dag goed te kunnen beginnen. Om 8.30 uur en 12.30 uur willen beginnen de juffen met hun programma. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn.
 • Uw kind heeft een eigen haakje bij de kapstok en een eigen laatje. In het laatje kunt uw kind een tussendoortje en het eten voor de overblijf leggen. Op de kast is er ruimte voor bekers. Alle kinderen bij ons op school hebben een luizentas, waar ze hun jas in kunnen doen. (De luizentas krijgt u van school) De tas mag op het haakje achter de luizentas.
 • Vlakbij de deur van het lokaal vind u een schriftje. Hierin kunt u alle mededelingen schrijven (ophalen, overblijven, etc.). Wilt u een afspraak maken met de leerkracht, dan kan dit d.m.v. het schriftje, de mail of mondeling na schooltijd als alle kinderen naar huis toe zijn. Het mailadres van de leerkracht vindt u op de website van school.
 • Mocht u een keer te laat komen, zou u dan zo vlot en zachtjes mogelijk uw kind naar binnen willen sturen.

 

De kring:

 • Elke dag begint in de kring met een aantal vaste rituelen, zoals absenten opnemen, dagen van de week (vandaag, gisteren, eergisteren, morgen, overmorgen), Trefwoord (levensbeschouwing). Daarnaast hebben wij taal-, reken- en muziekactiviteiten en De Vreedzame School (De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap).

 

Het buitenspelen:

 • Wij spelen 2 keer per dag ongeveer 3 kwartier buiten.
 • Uw kind moet zelfstandig zijn/haar jas kunnen aantrekken en het is fijn als hij/zij zelfstandig de rits dicht kan doen.
 • Op het dagdeel dat we gymmen spelen wij niet buiten.
 • Alle kleutergroepen hebben een eigen stukje muur waar zij verzamelen. de kinderen worden om 15.00 uur bij de muur opgehaald. Wij vragen u voor het hek te blijven wachten, totdat dit door één van de kinderen wordt geopend. Net als bij binnenkomst geeft uw kind ook bij vertrek de juf een hand.

 

Het gymmen:

 • De kleutergroepen hebben 2 keer per week gym. Op de dag dat zij gymmen, moeten zij hun gymtas mee naar school nemen.
 • Nieuwe kinderen krijgen van school een gymtas en gym t- shirt; beide zijn verplicht. Zelf moet u nog een kort broekje en gymschoenen aanschaffen (liefst met klittenband). Graag ook de kleding merken met de naam van uw kind.
 • Uw kind moet zich zelfstandig kunnen omkleden. Graag makkelijke kleding aan op deze dagen.

 

Het eten en drinken:

 • Iedere ochtend rond 10 uur eten en drinken wij met de kinderen. Dit betreft een tussendoortje, u kunt dan denken aan een stuk fruit of koek. Op dinsdag en donderdag zorgt de school voor een stukje fruit voor de kinderen. Dit in het kader van de Gezonde School.
 • De overblijf vindt plaatst tussen 11.25 en 12.25 uur. De kinderen spelen het eerste half uur buiten en gaan daarna een half uur naar binnen om te eten en te spelen. Ditmaal echter wat uitgebreider dan het tussendoortje, bijvoorbeeld 2 boterhammen (afhankelijk van uw kind). Wanneer uw kind overblijft, brengt de leerkracht uw kind tot aan het hek, waar hij/zij de juf een handje geeft. Om 12.25 gaat de bel en wordt uw kind weer terug verwacht in de klas.

 

De speel/ werkles:

 • De kinderen kiezen een activiteit van het takenbord. Hierop staan de kasten, met daarin de verschillende ontwikkelingsmaterialen en de hoeken.
 • Aan het begin van iedere week biedt de leerkracht een knutselwerkje aan.
 • Gedurende het schooljaar breiden we dit uit met het takenboekje. In een takenboekje staan een aantal spelletjes (ontwikkelingsmaterialen), die op maandag worden uitgelegd en op vrijdag af moeten zijn. De kinderen beginnen met 1 taak per week en eindigen met 2 taken per week. In groep 2 starten ze met 2 taken en eindigen ze met 3 taken per week.
 • Tijdens de speel/werkles is er een moment waarop de kinderen de juf niet mogen storen. Hiervoor maken wij gebruik van Pom Pom, de beer uit de Schatkist methode (taal- en rekenmethode). Dit doen wij om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, de kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht en het zelfstandig leren oplossen van (kleine) problemen. Wij beginnen met 5 minuten en bouwen dit gedurende het schooljaar rustig op.

 

Luizencontrole

Na de schoolvakanties worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een ouder. Het is gebleken dat deze maatregel zeer preventief werkt. Mocht er luis bij uw kind worden geconstateerd, dan wordt er direct contact met u opgenomen en dient u uw kind op te halen voor behandeling. Dit gebeurt tevens als de leerkracht zelf hoofdluis constateert in de klas.

Tip: kam het haar van uw kind minimaal 1 keer per week met de een speciale luizenkam. Zodra u luizen of neten ziet, behandel het haar dan met een speciale luizenshampoo.

 

Regen

Als het regent mogen de kinderen in de klas worden opgehaald. Dit kunt u zien door middel van een briefje op de deur van de hoofdingang. Vanwege de drukte in de school, vragen wij u om in dit geval 5 minuten eerder naar binnen te komen en uw kind op te halen.

 

Schooltelevisie

In de kleutergroepen wordt er 1 keer per week naar schooltelevisie gekeken. Wij kijken dan naar Koekeloere.

 

 

Verlofaanvraag

Kinderen die 4 jaar zijn, zijn officieel nog niet leerplichtig (vanaf 5 jaar) maar moeten wel verlof aanvragen wanneer zij buiten de reguliere vakantiedagen vrij willen zijn. Hiervoor kunt u bij onze administratie een formulier ophalen.

 

Ziek zijn

Bij ziekte of andere verhindering kunt u de school vanaf 8.00 uur bellen

 

Contact en activiteiten ouders

Elke klas heeft 1 contactouders en 1 activiteiten ouder. Zij helpen de juf en/of de school bij de organisatie van allerlei activiteiten.

 

Handige links

Klik hier voor de brochure: Naar school! (Alles wat u wilt weten over het basisonderwijs in Den Haag)