Actueel

Nieuws

November 2020
01 nov 2020 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Ventilatie

Ondanks dat het wat kouder wordt hebben wij alle ramen open staan en ventileren wij de klas wanneer de kinderen buitenspelen of gymmen. Dit maakt dat het koud kan zijn in de klas. Gelieve hier rekening mee te houden en uw kind warm aan te kleden.

 

Wij hebben sinds deze week CO2 melders in de klassen hangen. Hierdoor kunnen wij de luchtkwaliteit in de klassen meten en indien nodig actie ondernemen.

 

Schoolfruit

Ook dit jaar hebben wij de subsidie EU-schoolfruit aangevraagd en gekregen. Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen wij wekelijks fruit gratis groente en fruit. Op welke dagen het fruit geleverd wordt horen wij nog.

 

Vanuit de Sinterklaascommissie

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij de Sinterklaasviering op school moeten aanpassen. We gaan er voor de kinderen een hele gezellige dag van maken, maar we moeten dit helaas zonder ouders doen. Ook de intocht kan hierdoor niet plaatsvinden zoals u gewend bent.

Alle kinderen worden om 08.20, 08.25 of 08.30 uur op school opgevangen door de leerkracht. In school zullen Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen verwelkomen en de hele ochtend bij ons zijn.

 

U kan uw kind op de volgende tijdstippen halen:

11.50 uur: groepen 3, 7 en 8

11.55 uur: groepen 4, 5 en 6

12.00 uur: groepen 1 en 2

 

Vanuit de Kerstcommissie

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben we besloten om de kerstviering op donderdag 17 december iets anders te vieren dan u gewend bent. We willen er graag een feestelijke dag van maken voor de kinderen. Dit betekent dat we een kerstontbijt zullen organiseren (de school zorgt voor voorverpakt eten), kerstoptredens (in kleinere groepen dan normaal) zullen doen in de gymzaal en ‘s middags nog zullen knutselen. Hierdoor wordt op donderdag 17 december de gewone schooltijd gehanteerd, u kind is dus om 14:50, 14:55 of 15:00 uit en niet om 12:00. De kerstviering in de avond komt daardoor te vervallen. Het RIVM adviseert om zo min mogelijk verkeer van volwassenen rondom de school te laten plaatsvinden. Vandaar dat wij niet twee keer op een dag alle ouders en kinderen naar school laten komen. Wij zullen de leerkrachten vragen om foto’s en eventueel filmpjes te maken van de kerstviering zodat u wel een goede indruk krijgt van deze leuke feestdag.  

 

Belangrijke data november

Ma 09-11: Digitale NIO avond voor de ouders van groep 8

Wo 18-11: Afname NIO in groep 8

Vr 27-11: Tussentijdsrapport mee naar huis

 

Belangrijke data december

Vr 04-12: Sinterklaasviering; alle kinderen om 12.00 uur vrijdag

Do 17-12: Kerstviering alle kinderen hele dag op school

Vr 18-12: Alle kinderen om 12.00 uur vrij

 

Met vriendelijke groet,

Team Statenkwartier

 


Oktober 2020
30 sep 2020 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

De eerste maand van dit schooljaar zit er alweer op. Wij hebben de fysieke oudergesprekken als zeer prettig ervaren. Het was fijn u weer even in school te hebben. Dit was uiteraard bedoeld als kennismaking en om de ontwikkeling van uw kind te bespreken, maar ook de over ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken hebben wij de afgelopen tijd erg gemist. Wij hopen dat u dit ook zo ervaren heeft.

 

Personeel

Middels dit bericht mag u ik het heugelijke nieuws brengen dat Kim Brussee (de leerkracht van groep 4a op woe, do en vr) 26 weken zwanger is van een dochter. Zij is 8 januari 2021 uitgerekend. Er staat een vacature uit en wij bekijken interne oplossingen. De ouders van groep 4a zijn hierover eerder bericht.

 

Vanaf november komt naast Fiona Luzac (zij-instromer) ook Sophie Janssen een zij-instroom traject bij ons volgen. In de volgende update stellen zij zich aan u voor.

 

Zoals ook aangegeven in het bericht via Social Schools proberen wij de afwezigheid van leerkrachten zoveel mogelijk intern op te vangen. Afgelopen maand (20 schooldagen) hebben wij 10,5 schooldag intern kunnen oplossen. Hiervan hebben wij 8 dagen moeten vervangen doordat een leerkracht thuis zat met Corona gerelateerde klachten. Deze leerkrachten zijn getest en hadden gelukkig een negatieve uitslag.

 

Via de volgende link treft u een brief van ons bestuur m.b.t. continuïteit van het onderwijs ten tijde van Corona.

 

Activiteiten en uitjes

Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten en uitjes door te laten gaan, volgens de richtlijnen van het RIVM. Helaas kunnen niet alle uitjes plaatsvinden en kunt u even niet meer overal bij zijn. Wij hopen dat dit snel weer kan, maar verwachten zeker deze winter nog geen verandering op dit gebied.

 

Wij laten alle museumbezoeken doorgaan. Wij hebben dit intern kunnen oplossen en/of bussen gehuurd die de kinderen op een veilige manier naar een locatie kan brengen.

 

Helaas hebben wij het kamp van groep 8 (stond gepland op 2 november 2020) moeten annuleren en kan ook de herfstwandeling van de kleuters (28 oktober) niet doorgaan. Wij bekijken op een later moment of er nog iets mogelijk is m.b.t. het kamp van groep 8.

 

Ventilatie op school

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Toch is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet om er fijn in te kunnen werken en leren. Minister Slob (onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de voorzieningen voor luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht.

 

Lucas Onderwijs heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie van onze school. Daarover hebben we u al eerder geïnformeerd. Waar nodig hebben we maatregelen genomen om aan de RIVM richtlijnen te voldoen. Zo ventileren we de lokalen regelmatig. Dat blijven we doen, ook in de wintersituatie. De verwarmingsinstallatie is maximaal ingesteld maar het is aan te raden bij koud weer uw kind een (extra) trui aan te laten trekken omdat de ramen regelmatig open moeten staan.

Ter ondersteuning worden er op korte termijn in alle lokalen CO2 meters geplaatst om te helpen signaleren of we voldoende ventileren.

 

Voorlopig advies

Groep 8 heeft tijdens de kennismakingsgesprekken een voorlopig advies gekregen. Dit advies is bedoeld om gericht te kunnen kijken naar scholen waar een kind volgend jaar naartoe kan gaan. In januari krijgen de kinderen een definitief advies, hiermee kunnen zij zich inschrijven bij een school naar keuze.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 175,00 euro per kind. Zoals eerder aangegeven worden ouders die vorig jaar de gehele ouderbijdrage hebben betaald, dit jaar gecompenseerd voor uitjes die afgelopen jaar niet door konden gaan door Covid-19. Hierdoor wordt de ouderbijdrage voor desbetreffende ouders € 108,00 per kind.

Het betreft de volgende activiteiten:

  • Pasen
  • Sportdag
  • Schoolreis
  • Zomerfeest
  • Culturele activiteiten (deels)
  • Kunstzinnige projecten
  • 2x per week fruit (deels)

 

U ontvangt in oktober een factuur via Wiscollect.

 

Kascontrolecommissie

In oktober controleert de kascontrolecommissie (Fokko Hoeksma en Lieke de Geus) de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdragen over de tweede helft van het schooljaar 2019-2020. Daarmee kan het boekjaar afgerond worden. 

De werkwijze van de commissie is vastgesteld in de vergadering van de MR op 22 januari 2020. Hierin staat o.a. dat de commissie door de MR wordt ingesteld, twee keer per jaar controle uitvoert en verslag hierover uitbrengt aan de MR. 

De kascontrolecommissie is in het leven geroepen na het school/MR besluit op 26 november 2019 om de inning van de ouderbijdragen en de administratie rond de besteding van de ouderbijdragen weer via school te laten verlopen. 

Daarvoor verliep dit via de Stichting Steunfonds. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u terecht bij Lieke de Geus.

 

Met vriendelijke groet, 

Team Statenkwartier